Moved.be

Over ons

Onze firma is een betrekkelijk nieuwe firma maar geleid door ervaren mensen die goed op de hoogte zijn van het gros der problemen waarmee het facility management heden ten dage te kampen heeft. Dagelijks zoeken wij naar totaal-oplossingen voor onze klanten als het over bureaumeubilair en zijn behandeling gaat.

Omdat wij zeer actief zijn in alle segmenten die de handel in deze materialen vertegenwoordigd (inkoop, verkoop, inrichting, export, import enz) zijn wij vaak in staat om financieel verantwoorde, efficiënte oplossingen te bieden. Daarbij streven wij ernaar om zoveel mogelijk materiaal te hergebruiken, als dit niet mogelijk blijkt worden de restanten op een ecologisch optimale manier verwerkt waarbij wij zelf zorgen voor de scheiding van de verschillende afvalstromen.

MOVED = inkoop, opkoop, aankoop en overname van professioneel bureaumeubilair, kantoormeubilair, bureelmeubelen, kantoormeubelen, bureaumeubelen of complete kantoorinrichting

Moved.be © 2011 P.NEXT Bel ons: 0474 - 65.25.61